14.-15. märts 2015 - ReaalsusLoome seminar


ReaalsusLoome seminar on - nagu nimigi ütleb õpetus iseenda reaalsuse loomisest. 

Reaalsus on miski, milles me iga päev eksisteerime ning toimetame ja enamuse ajast me isegi ei mõtle, mis see on ja veelgi vähem mõtleme selle peale, kuidas see tekib. Vastavalt sellele, kuidas meid on reaalsust õpetatud käsitlema, me isegi ei kahtlusta, et me oleme selle loojad selle mõiste kõige täpsemas ja fundamentaalsemas tähenduses. Kui kõnekäänd ütleb, et igaüks on oma õnne sepp, siis vaevalt me mõtleme, mida see sisuliselt tähendab, kas see on vaid suusoojaks lausutud rahvalik ütelus või on selle taga ka tegelik, sõnasõnaline tähendus.

Kui paljud teist on mõelnud näiteks seda, et kas tool, millel istute, oleks teie all ka siis, kui seesama tool ei teaks, et te temal istuda tahate? Või kui paljud on mõelnud sellele, et inimene, kellega te suhtlete, on tegelikult teie endi loodud? Või kui paljud on mõelnud, et on olemas ka teistsugused reaalsused ja kuidas oleks võimalik olemasolev reaalsus vahetada välja mõne muu reaalsuse vastu? Tegelikult on viimase sajandi teadus korduvalt avastanud ja avastused on katselist tõestust leidnud, et just nimelt tool eksisteerib vaid seepärast, et ta on teadlik teie soovist sellel istuda ja inimese teie vastas panete kokku teie ise ja reaalsusi on siin ja praegu suurel hulgal ja neid saab vahetada ehk nihutada.

Need on vaid mõned näited sellest, et maailm pole üldse selline nagu meile on õpetatud ja tegelikkus on hoopis teistsugune ning erinev meie senistest tõekspidamistest ehk sellest, mida meid on õpetatud tõeks pidama.

ReaalsusLoome seminari teemadering käsitleb just seda, et püüame teada saada, mida meile on valesti õpetatud ja kuidas tekib ja eksisteerib tegelik reaalsus ning milline on inimese otsene seos reaalsuse tekkega ja muutmisega siin ja praegu.

Lisaks teoreetilisele teadmisele õpime uut vaatenurka ehk paradigmat kohe ka praktikas kasutama, saame oma teadmistele ka kohese füüsiliselt tunnetatava kogemuse, saame läbi füüsilise kogemuse teada, milleks me tegelikult võimelised oleme.

Meid on õpetatud, et eriliste võimetega inimeseks, näiteks tervendajaks, peab sündima või selleks saadakse pika ja kuluka õppeprotsessi käigus. Tegelikult saame seminari käigus läbi praktilise füüsilise kogemuse teada, et selline arusaam on pehmelt väljendudes vale.

ReaalsusLoome raames käsitletav mõiste tervendamine tähendab tegelikult terviklikkuse ja tasakaalu saavutamist läbi teadmiste ning nende rakendamise. Tervistumine on üks osa tervendumisest.

ReaalsusLoome seminar polegi tegelikult õppimine vaid on enamaltjaolt meid takistavatest teadmistest lahtilaskmine (eesti keeles pole sellist täpset väljendit kui inglise keeles: unlearning).

Meid on viimastel sajanditel järjekindlalt õpetatud, et maailm on püsivalt füüsiline ning koosneb millestkist, mida me nimetame molekulideks, aatomiteks, elementaarosakestest jne. Ka see ei vasta tõele. Hoopis olulisem küsimusest „millest see maailm koosneb?“ on küsimus „kuidas see maailm koosneb?“ – milline on selle reaalsuse struktuur? Selles ei ole mitte midagi keerulist ja selle lihtsusega seminaril tutvumegi. Teadmine reaalsuse struktuurist annab meile võimaluse reaalsust nihutada, muuta, tervendada ja terveneda.

Me elame arvutisimulatsioonile sarnases holograafilises maailmas. Seda tõdevad juba paljud teadlased ning see informatsioon on imbunud isegi tavameediasse. Mida see tähendab ja milline on selle teadmise praktiline rakendus ning milline on inimese ülioluline roll selles? Ka selle püüame selgeks saada ReaalsusLoome seminaril.

ReaalsusLoome seminari teemadering käsitleb just seda, et püüame teada saada, mida meile on valesti õpetatud ja kuidas tekib ja eksisteerib tegelik reaalsus ning milline on inimese otsene seos reaalsuse tekkega ja muutmisega siin ja praegu.

Lisaks teoreetilisele teadmisele õpime uut vaatenurka ehk paradigmat kohe ka praktikas kasutama, saame oma teadmistele ka kohese füüsiliselt tunnetatava kogemuse, saame läbi füüsilise kogemuse teada, milleks me tegelikult võimelised oleme.

ReaalsusLoome põhimõtted toetavad nii metameditsiini kui EFT loogikat, kuid aitavad veel sügavamini lahti mõtestada, kuidas need protsessid toimivad ja seeläbi muudavad need teadmised ka nimetatud teraapiavormide kasutamise lihtsamaks ja efektiivsemaks. 

NB! Metameditsiini/META-tervise või EFT teadmised ei ole seminaril osalemiseks vajalikud. Teretulnud on ka algajad huvilised!

Koolitaja: Arvo Soomets  

Kursus toimub: 14.-15. märtsil 2015 kell 10-18 Tallinnas, Toompuiestee 10 (Eesti Puuetega Inimeste Koja saalis)

Osalemine: 128 eurot registreerumisel ja tasumisel kuni 05. märtsini 2015 (sisaldab kirjalikku kursusematerjali ja tee/näksipause). Edaspidi on hinnaks 135 eurot. Kõik osalejad saavad tunnistuse kursuse läbimise kohta.

Kursusele registreerumiseks täida palun veebivorm.

Küsimustega pöördu palun:
kaiakaire.hunt@gmail.com

ReaalsusLoome kohta leiad lisainfot www.reaalsusloome.com.