SPIRITUAALSE ALKEEMIA TEHNIKAD:

Polaarsuste neutraliseerimine
Avardunud teadlikkuse protsess

Muuda oma isiksust, oma elu, oma saatust!

2.-4. märtsil 2018 Tallinnas 
Seminari juhendab TRON ENGER Norrast
Seminar toimub inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde

Oodatud on kõik avatud meele ja südamega inimesed, 
keda kõnetab oma teadvuse avardamine ja oma reaalsuse teadlikum loomine!
 

Serbiast pärit kliinilise psühholoogi ja müstiku Zivorad Slavinski loodud Spirituaalse tehnoloogia süsteemid ja meetodid on paljuski justkui tänapäevase maailma vahendid – need muutuvad üha kiiremaks ja efektiivsemaks. Kas nii tõhus, lihtne ja toimiv süsteem saab üldse olemas olla? Me kutsume sind rännakule, mille käigus saad kogeda ja katsetada oma meele ja teadvuse lõputult põneva maailmaga. Sinu eluraamat saab puhta teadvuse raamatuks ja spirituaalne evolutsioon saab sisse enneolematu kiiruse ja väe. Loe ka artiklit: Elamise kunst: mis on spirituaalne alkeemia?

Spirituaalse alkeemia meetodid ulatuvad kaugemale kõigest, mida oled seni kogenud erinevates õpetustes ja tehnikates!
Võid kasutada neid meetodeid nii iseenda jaoks kui ka terapeudina tegutsedes oma klientide heaoluks ja sisemiseks kasvuks.
Osaleda on võimalik 3-päevasel seminaril tervikuna või valikuliselt (2.-3. märtsi seminaril / 4. märtsi seminaril).  

Polaarsuste neutraliseerimise ja ühendamise meetod  (Deep PEAT 4) 
2.-3. märtsil 2018, mõlemal päeval kell 10-18

Me kogeme maailma läbi duaalsuse, kõigel on olemas vastandpool ehk polaarsus: hea-halb, edu-läbikukkumine, õnnelik-õnnetu, vabadus-seotus, nauding-valu jne. Seetõttu oleme oma igapäevases elus sageli dilemma ees: näiteks soovime olla õnnelikus suhtes, samas tunneme hirmu haiget saada. Seega on meie mõtted, tunded, ideed ja kujutlused sageli laetud nö pluss-
ja miinusmärgiga, pendel liigub ühest servast teise...
Polaarsuste integreerimise protsessis neutraliseerime oma soovidelt, probleemidelt või mälestustelt nö elektrilise laengu, peatame pendli ja seeläbi ka oma kannatuse. Saame olla taas harmoonias, tasakaalus, terved ja terviklikud.

Selles töötoas tutvustame mõningaid kiireimaid ja tõhusamaid spirituaalse teraapia ja arengu meetodeid, mille rakendamisel õpid ja koged, kuidas:
* eemaldada emotsionaalselt traumaatilised olukorrad (oma mälestustest);
* integreerida erinevaid valitud polaarsusi ehk vastandeid;
* lõimida endasse soovitud isiksuseomadusi;
* elimineerida iseenda varjukülgi.
Iga probleem või negatiivne kogemus sisaldab endas nelja elementi: kujutluspilt, mõte, emotsioon ja kehaline aisting. Teades, kuidas neid elemente neutraliseerida, saad kiiresti lahendada negatiivseid reaktsioone ja seisundeid ning traumaatilisi üleelamisi..

Avardunud teadlikkuse protsess (Enlightenment process)
4. märtsil 2018 kell 10-18


Avardunud teadlikkuse protsess
 on väga lihtne ja tõhus süsteem soovimatutest emotsionaalsetest ja psühholoogilistest seisunditest vabanemiseks. See on ka väga tõhus meetod vaimseks enesearenguks ja integratsiooniks. Meetodit on lihtne õppida ja seda võib rakendada nii iseenda kui ka klientide tervendamisel.

Selles töötoas õpid, kuidas elimineerida mis tahes probleemi ning liikuda üha kõrgemale ja kõrgemale teadvuse tasandile. Isiksuse aspektid sisaldavad erinevaid mahasurutud emotsioone ja mõtteid, mis on sageli meie rahulolematuse ja tasakaalutuse aluseks. Neid aspekte ära tundes ja neutraliseerides saame iseendaga sõbraks ja võime kogeda oma tõelist spirituaalset olemust. Enamik kursusel osalejaid kogevad tavaliselt uut kvanthüpet oma arengus, mida võiks nimetada kui tühjuse, kõiksuse, üksolemise kogemist.

NB!! 
Avardunud teadlikkuse protsessi seminarill osalemise eelduseks on eelnev osalemine 2.-3. märtsi seminaril või mõnel Tron Engeri varasemall kursusel või Zivorad Slavinski Spirituaalse alkeemia seminaril. 

Seminari juhendab TRON ENGER Norrast - litsentseeritud Spirituaalse alkeemia meetodite õpetaja.
Kuula raadiointervjuud Tron Engeriga Hallo, Kosmose saate arhiivist.
 

Seminar toimub: 2.-4. märtsil 2018 Tallinnas, Toompuiestee 10, kõikidel päevadel kell 10-18 
Seminar toimub inglise keeles tõlkega eesti keelde. Osalejad saavad eestikeelse kirjaliku kursusematerjali ja tunnistuse.

Osalemistasu: osaleda on võimalik 3-päevasel seminaril tervikuna või valikuliselt (2.-3. märtsi seminaril  / 4. märtsi seminaril).

  • 3 päeva osalemistasu (2.-4. märts): 250 eurot 
  • 2 päeva osalemistasu (2.-3. märts):190 eurot
  • 1 päeva osalemistasu (4. märts): 95 eurot
  • NB!! Avardunud teadlikkuse protsessi seminarill osalemise eelduseks on eelnev osalemine 2.-3. märtsi seminaril või mõnel Tron Engeri varasemall kursusel või Zivorad Slavinski Spirituaalse alkeemia seminaril.  

Seminari kordajatele kehtivad erihinnad:
3 päeva kordaja erihind (2.-4. märts): 150 eurot
2 päeva kordaja erihind (2.-3. märts): 100 eurot
1 päeva kordaja erihind (4. märts): 50 eurot

Registreerumiseks: täida palun vastav veebivorm

Viimane registreerumistähtaeg: 26. veebruar 2018

Tasumine: toimub saadud arve alusel, millest 50 eurot (30 eurot vaid 4.03 osalemisel) tuleb tasuda registreerumise kinnitamiseks 3 päeva jooksul peale arve saamist. Kokkuleppel on võimalik seminari eest tasuda osade kaupa.
NB! Seminarist loobumise korral registreerumistasu tagasi ei maksta. Kolm päeva enne seminari algust loobumise korral osalemistasu ei tagastata.

Lisainfo: ave@innerself.ee või  kaiakaire.hunt@gmail.com